Voedselbos

Sinds het voorjaar van 2016 wordt hard gewerkt aan de realisatie van een voedselbos in Emmeloord door leerlingen mbo Toegepaste Biologie. Een perfecte locatie is inmiddels gevonden: In de buurt van het Emmelerbos, aan de westkant van de Lemstervaart, dicht bij het gebouw van IVN Noordoostpolder. Na lange voorbereiding kan nu gestart worden met de aanleg van het bos. In een voedselbos vind je een grote diversiteit aan eten: denk aan vruchten, noten, pompoenen. Maar ook wortelgewassen en aardappelen. Doordat in het ontwerp rekening wordt gehouden met bodem, de groei van planten, de aanwezigheid van zonlicht en wind en de verschillende vegetatielagen kunnen de planten en bomen optimaal groeien en ontstaat er een zelfregulerend systeem.

Tijdens het Politiek Uurtje hebben leerlingen mbo4 Toegepast Biologie de plannen voor het voedselbos Emmeloord gepresenteerd aan de Gemeenteraad. Vol trots rolden ze de 3 bij 2 meter lange plattegrond uit om hun plannen te illustreren. Door de meeste partijen werd het initiatief voor een voedselbos geprezen en men was onder de indruk van de voorbereidingen. Natuurlijk waren er vragen, bijvoorbeeld over de aanleg. Met de mankracht van andere mbo-opleidingen binnen Aeres (groene ruimte & loonwerk en techniek) en het opdelen in fasen, zien de leerlingen daar geen knelpunten ontstaan. Verder was men benieuwd hoe hoog het bos wordt. De hoogste laag is 15 meter. In nauw overleg met de wethouder wordt gewerkt aan de concretisering van het plan.